Over Beursbaas

Beste Bezoeker, 

Welkom op de website van Beursbaas. Het is Beursbaas missie om het kennisniveau over de complexe financiële wereld te verhogen en hiermee bij te dragen aan een vergroting van de kanskracht in Nederland. Want eenieder zou over de kennis moeten kunnen beschikken om de werking van de financiële markten te kunnen duiden. 

Ontstaan Beursbaas
Ik ben Beursbaas begonnen om mijn kennis en opgedane ervaringen te delen. Het te bewandelen pad op Planet Finance zit namelijk vol met gevaren en (speculatieve) afleidingen, en voordat je het weet dwaal je als beginnende belegger af. Denk hierbij aan cryptocowboys of finfluencers die zeer speculatieve groeiaandelen aanbevelen. Ook ikzelf ben hierdoor helaas verleid en daardoor een gedeelte van mijn vermogen verloren. Het is dan ook een reis die je niet alleen zou moeten maken. 

Ondanks, of misschien wel doordat ik mijn lessen 'the hard way' moest leren, sterkt dit mij om het juiste te doen en om deze ervaringen nu ook te gaan delen met anderen. Het eerlijke verhaal op een transparante manier. Een tegengeluid op de vele desinformatie, fraudepraktijken, complexificeringen in de markt en het misbruik van de onwetendheid van anderen die nog niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. 

De kennisoverdracht van de financiële wereld is helaas betreurenswaardig laag. Ik vind het dan ook jammer om te zien dat er maar weinig mensen beschikken over de juiste financiële kennis. Inflatie (geldontwaarding) is een mechanisme waardoor de kennisrijke mensen alsmaar rijken worden, en de kennisarme mensen alsmaar armer. Kijk maar eens naar de afname in koopkracht van (omgerekend vanuit guldens) 100 euro in 1990 op een spaarrekening naar nu. En vergelijk dit eens met de koopkracht die je nu zou hebben als je 100 euro had geïnvesteerd in een indexfonds in 1990. Een wereld van verschil. Echter is hiervoor wel de juiste kennis benodigd. 

Wat is rendement en samengestelde rente en het compounding effect dat dit kan opleveren? Wat zijn aandelen en wat is het belang van investeren? Hoe lees ik de balans, een winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van bedrijven? Hoe kan ik leren om juiste keuzes te maken met mijn eigen inkomsten en uitgaven en het maken van een financiële planning voor de jaren die nog gaan komen? 

Cruciale vragen en vaardigheden voor een kennisrijk leven. Ondanks dit onderwijzen onze onderwijsinstellingen jongeren niet of nauwelijks op dit gebied. Dit terwijl dat ons land zoveel rijker zou maken, zowel in kennis als in het besteedbare inkomen en de financiële middelen van haar inwoners op de lange termijn. Maar ook in zelfredzaamheid, autonomie en levensgeluk die dat met zich meebrengt. En alle positieve gezondheidseffecten die dat vervolgens weer oplevert. We kunnen zoveel beter. 

Wie ben ik?

Ik ben Eelze Pieters, 27 jaar, en woonachtig in het hoge noorden van ons mooie Nederland. Al vanaf jongs af aan ben ik gefascineerd door de financiële wereld en de dynamiek en het ondernemerschap die hierbij komt kijken. Niets voor niets heb ik dan ook de studies bedrijfseconomie en bedrijfskunde gestudeerd (LinkedIn). De kennis die ik heb opgedaan met deze studies komen van pas om met Beursbaas de theoretische basis te leggen in het trainingsmateriaal om beleggers te begeleiden in hun reis door Planet Finance. Door mijn ervaringen (en leermomenten) op de beurs van de afgelopen jaren kan ik deze theoretische kennis direct inzichtelijk maken en toepassen op de praktijk. De praktijk is namelijk weerbarstiger dan de (perfecte) scenario's die in de schoolboeken worden geportretteerd. De ervaringen die je opdoet op de beurs leer je dan ook niet uit de schoolboeken. 

Aanbod 
Op deze website vind je materiaal waarin de theorie en de praktijk samenkomen. Hopelijk mag dit je op weg gaan helpen als beginnende belegger. Of als je al wat meer ervaren bent, je laten inspireren en je kennis verder verdiepen. 

Naast deze kennis-documenten vind je ook analyses en deep dives van bedrijven specifiek. Dit ter inspiratie en om mijn manier van analyseren toe te lichten aan de hand van (voorbeeld) cases. In deze analyses vind je bijvoorbeeld meer informatie over het analyseren van bedrijven en het maken van een waarderingsanalyse. 

Naast de zelfstudie mogelijkheden via artikelen en documenten, heb ik gemerkt dat er een steeds grotere behoefte kwam voor het stellen van verdiepende vragen en persoonlijke begeleiding. Met het Beursbaas Lidmaatschap probeer ik hier invulling op te geven en net die extra diepgang en persoonlijke begeleiding te bieden. 

Help je ook mee?
Wil je ook meehelpen in de missie om het kennisniveau over de financiële wereld te vergroten? Dan kan dit bijvoorbeeld door het aankopen van documenten op de website en/of het aanmelden voor het lidmaatschap. Alle input en ideeën worden gewaardeerd. 

Samen bouwen we aan meer kanskracht door het verhogen van het kennisniveau over Planet Finance 🤝 

Op naar een leerzame & winstgevende toekomst, 


Eelze Pieters
Oprichter Beursbaas